Gospodarka Odpadami

W dniu 30 kwietnia 2020r. podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 1.05. do 31.12.2020r.Wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą usługi będzie firma KOSZ z Ostrowa Wlkp., dotychczas realizująca odbiór odpadów na terenie gminy. Harmonogramy odbioru odpadów:

Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV