Galerie

Turniej piłki siatkowej dla mieszkańców gminy

W dniu 14 marca  (niedziela) o godz. 1000 Zespół Szkół Publicznych i Urząd Gminy  w Rozdrażewie organizują  turniej piłki siatkowej dla mieszkańców gminy o Puchar Wójta Gminy Rozdrażew.
Drużyna może składać się z zawodników mieszkających  lub pracujących na terenie gminy Rozdrażew  oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci z terenu gminy. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.
Zgłoszenia drużyn (z wykazem zawodników) przyjmują nauczyciele  Wychowania fizycznego do dnia 5 marca 2010r.
System rozgrywek  uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn. Organizatorzy serdecznie zapraszają