Galerie

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 22 lutego br. odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym udział wzięło  32 uczestników  z  Zespołów Szkół Publicznych w Rozdrażewie i Nowej Wsi. W wyniku rozgrywek finałowych klasyfikacja przedstawia się następująco:
I grupa  - uczniowie szkół podstawowych
1. Dominik Teodorczyk
2. Mateusz Marcinek
3. Szymon Orpel
II grupa – uczniowie gimnazjum
1. Jan Czubak
2. Łukasz Marcinek
3.Beata Plucińska
Wszystkim uczestnikom wręczono etui do płyt DVD , zwycięzców nagrodzono dyplomami i nagrodami książkowymi, które ufundował Urząd Gminy w Rozdrażewie. Wręczenia  dyplomów i nagród dokonał Wójt Gminy Rozdrażew  -  Mariusz Dymarski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w  Rozdrażewie  -  Kazimierz Kusza.W/w reprezentować  będą gminę Rozdrażew w eliminacjach powiatowych, które odbędą się dnia 26.02.2010r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.