Galerie

Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

W dniu 28 czerwca 2015 r. na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które miały na celu ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego drużyn z poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zawody rozegrano w następujących grupach
1.    MDP dziewczyny
2.    MDP chłopcy
3.    Grupa „C” kobiety
4.    Grupa „A” męska
Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach
                  -   Sztafecie  pożarniczej
                 -   Ćwiczeniach bojowych
Sztafeta na strażackich torach  przeszkód 
startujący  zawodnicy przekazywali  pałeczkę sztafetową tj. prądownicę w wyznaczonej strefie zmian. Prądownicę należy przekazać z ręki do ręki - nie wolno jej rzucać( zawodniczy pokonują ustawione przeszkody ). Ostatni zawodnik buduje linię gaśniczą.
Czas liczy się od startu pierwszego zawodnika do przekroczenia mety przez ostatniego zawodnika.
Ćwiczenia bojowe w grupie MDP (wg CTIF)
obejmowały :
                 - pokonanie toru przeszkód
                 - Rozwinięcie czterech odcinków węży w-52
                 - pompowanie hydronetką wody do specjalnego stojaka aż zaplami 
                   się  lampka sygnalizacyjna i włączy się sygnał dźwiękowy
                   oznaczający wykonanie tego zadania 
                 - następnie wykonanie czterech węzłów
                   oraz ustawieniu na wyznaczonych miejscach sprzętu p.poz.
W/g regulaminu CTIF wygrywa ta drużyna która uzyska najwięcej punktów

Natomiast ćwiczenia bojowe w grupie  „C” „A” ( na mokro)
Obejmowały:
                   - dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu ( podestu)
                   - zbudowanie linii ssawnej
                   - zbudowanie linii głównej z dwóch odcinków W–75
                   - zbudowanie dwóch linii gaśniczych ( po 2 odcinki W-52 każda)
                   - uruchomienie motopompy i zassanie wody
                   - podanie dwóch prądów wody do stanowisk gaśniczych
                   - przewrócenie pachołków, złamanie tarczy prądem wody.
Suma uzyskanych punktów w dwóch konkurencjach decydował o zajęciu kolejnego.
Za udział w zawodach wszystkie startujące drużyny uhonorowano dyplomami  Trzem najlepszym drużynom w poszczególnych grupach wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe. Dyplomy oraz puchary wręczyli Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozdrażewie Kazimierz Kusza, Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krotoszynie Henryk Szkudłapski, Komendant Gminny OSP Henryk Włodarczyk.

Wyniki zawodów (pobierz)

Fotorelacja  (pobierz)