Galerie

Wyniki Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 W dniu 16 lutego  w Rozdrażewie odbył  się Gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM”

celem którego było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Eliminacje przeprowadzono w dwóch  grupach:
 I grupa
– uczniowie szkół podstawowych, w której  udział wzięło  9 uczniów.
   W tej grupie zwyciężyli i do udziału w eliminacjach  powiatowych zakwalifikowali się;
                              1. Bartosz Kosior                  -   Zespół Szkół Publicznych Szkoła
                                                                                 Podstawowa  Rozdrażew
                              2. Dominika Dymowska      -   Zespół Szkół Publicznych Szkoła
                                                                                 Podstawowa Nowa Wieś
                              3. Dominik Kaczmarek         -   Zespół Szkół Publicznych Szkoła
                                                                                 Podstawowa Nowa Wieś
 II grupa
 – uczniowie gimnazjum, w której uczestniczyło 23 uczniów.
   Zwyciężyli i do udziału w eliminacjach powiatowych zakwalifikowali się:
                              1. Sandra Dymowska      -  Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum 
                                                                         Nowa Wieś
                              2. Martyna Kaczmarek    - Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum 
                                                                         Nowa Wieś
                              3. Wiktoria Bartkowiak   -  Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum 
                                                                         Rozdrażew

Zwycięzcą poszczególnych grup wręczono dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy Rozdrażew. W/w wymienieni będą reprezentować gminę Rozdrażew  w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM”, który odbędzie się w dniu  25 lutego 2016r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.