Galerie

Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

W dniu 10 lipca 2011r. na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Rozdrażewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze które miały na celu ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego drużyn z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Rozdrażew (więcej)

pozar0001
pozar0002
pozar0003
pozar0004
pozar0005
pozar0006
pozar0007
pozar0008
pozar0009