Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 23 września do 14  października 2016r.  Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7 w godz. 7.00 do 14.30 lub pod nr tel. 62 722 13 05.