Galerie

Termin i porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rozdrażew

W dniu 29 stycznia 2014r.  o godz. 15.00  w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XXXVII nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/  przyjęcia programu osłonowego Gminy Rozdrażew „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014-2020.
    2/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia  w ramach programu wieloletniego  "Pomoc państwa w zakresie dożywiania  2014-2020”.
    3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2014 roku.
3. Zapytania i  wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.