Galerie

Wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpdadów komunalnych na terenie gminy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 10 grudnia 2015r.  rozstrzygnięto zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew