Galerie

Termin i porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy

W dniu  28 grudnia  2016r.  o godz. 10.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbędzie się XXIII nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1.  Otwarcie sesji.
2.  Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej  przeprowadzonych
     przez Urząd Gminy w Rozdrażewie oraz wręczenie nagród.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku
     do lat 5 w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których
     organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.