Galerie

Wybory Parlamentarne 2011

Nieoficjalne wyniki wyborów

Nieoficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie gminy (pobierz)

 


Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu o zarejestrowanych listach kandydatów

 

Zarejestrowane listy kandydatów na posłów okręg Nr 36 (pobierz)

Zarejestrowani kandydaci na senatorów okręg Nr 95   (pobierz)


Powołanie obwodowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Składy obwodowych komisji wyborczych (funkcje)


Informacja

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu (pobierz)


Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP (pobierz)

Formularz wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  (pobierz) , wyrażenie zgody na pełnomocnictwo (pobierz)


Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach stałych obwodów glosowania,siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)


Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 22 sierpnia 2011r. (pobierz)


Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wyciąg z obwieszczenia PKW z dnia 8 sierpnia 2011 r. o  okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.(pobierz)


Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP ido Senatu RP

Wyznacza się na obszarze gminy Rozdrażew miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. (więcej)


Zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę 9 października 2011r. (pobierz)