Galerie

Komunikat ostrzegawczy

W oparciu o otrzymany komunikat "OSTRZEGAWCZY O SILNYM WIETRZE” ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz. 17.00 dnia 28.10.2013r. do godz. 22.00 dnia 28.10.2013r. przewiduje się silny wiatr, który w porywach osiągnie do 80k/h.