Galerie

Komunikaty własne

Informacja z obrad II sesji Rady Gminy

W dniu 29 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada Gminy przyjęła sześć uchwał. Pierwszą z nich Rada znowelizowała tegoroczny budżet gminy

Czytaj więcej...

Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości przekazany strażakom

W dniu 28 listopada 2018 r. w obiekcie „Masztalarni” w Rozdrażewie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego, mającego umożliwić skuteczne prowadzenie działań ratowniczych i pomoc osobom poszkodowanym w  wypadkach.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o polowaniu

Wójt  Gminy  Rozdrażew podaje do publicznej  wiadomości terminy polowań  zbiorowych przeprowadzanych  przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej

Obwieszczenie o polowaniu

Wójt  Gminy  Rozdrażew podaje do publicznej  wiadomości terminy polowań  zbiorowych przeprowadzanych  przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej ...

Komisje Rady wybrały swoje kierownictwo

27 listopada  odbyły się pierwsze posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych.

Czytaj więcej...

Miałeś przodka Powstańca - pozwól uczcić jego pamięć

W związku z planami uczczenia setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego i udziału w nim mieszkańców gminy Rozdrażew zwracamy się z uprzejmą prośbą do rodzin powstańców o zgłaszanie uczestników Powstania

Czytaj więcej...

Ósma kadencja samorządu gminy rozpoczęta

22 listopada 2018r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady poprzedziło  wręczenie radnym i Wójtowi Gminy zaświadczeń o wyborze

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla Gminy Rozdrażew"

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033”” zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 20 listopada 2018 r. do dnia 11 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej...

Wywieszono wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie i dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych w Gminie Rozdrażew - spotkanie informacyjne

W Gminie Rozdrażew w latach 2018-2019 realizowane będą zadania w ramach Kompleksowego Programu usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów,

Czytaj więcej...

Pomoc dla rolników poszkodowanych w 2017 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi programie pomocy dla gospodarstw rolnych w których w 2017r. w wyniku huraganu, deszczu nawalnego, gradu powstały szkody w uprawach rolnych.

Czytaj więcej...

Uzyskano dotację na zakup sadzonek

W październiku posadzono 140 szt. sadzonek drzew miododajnych (lipa, klon, kasztanowiec, robinia).

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3  wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Czytaj więcej...

Podsumowano VII kadencję Rady Gminy Rozdrażew

W dniu 16 października 2018r. odbyła się  XLVI sesja Rady Gminy Rozdrażew kończąca siódmą kadencję odrodzonego samorządu gminnego. Uroczysta sesja była okazją do krótkiego podsumowania czterech lat funkcjonowania naszej gminy, zarówno w zakresie zrealizowanych inwestycji, jak i podjętych przedsięwzięć.

Czytaj więcej...

Przebudowy dróg

Ukończono realizację dróg tłuczniowych w Trzemesznie (dł. 761m) i Nowej Wsi (553m). Prace wykonała wyłoniona w przetargu firma SZYMWAL z Taczanowa Pierwszego.

Czytaj więcej...