Komunikaty własne

Bank w Rozdrażewie czynny

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Dobrzycy od 15 kwietnia wznawia obsługę klientów w oddziale  w Rozdrażewie. Placówka będzie czynna w dni robocze w godz. 9.00 - 14.00

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.Wykaz będzie wywieszony w dniach od 14 kwietnia 2020 r. do 5 maja 2020r.

Czytaj więcej...

Komunikat dot. możliwości regulowania zobowiązań

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi możliwości regulowania zobowiązań w okresie, w jakim nieczynny jest oddział Banku Spółdzielczego informujemy, że do końca kwietnia 2020r. w punkcie pobierania opłat

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT O OGRANICZENIU DOSTĘPNOŚCI

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, podjęta została decyzja o ograniczeniu dostępu do Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ograniczenie obowiązuje od 17 marca do odwołania. 

Czytaj więcej ...

Koronawirus - profilaktyka i formy pomocy

Najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy

Czytaj więcej...

Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy

Informujemy, że Urząd Gminy w Rozdrażewie zakupił  pierwszą partię maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy. Maseczki będą dostarczane do skrzynek pocztowych każdej posesji przez strażaków dziś i  w piątek. Prosimy o kontrolę skrzynek pocztowych.

Czytaj więcej...

Bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców

W związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu wprowadził bezpłatne poręczenia dla Przedsiębiorców z terenu gminy Rozdrażew

Czytaj więcej ...

Bank w Rozdrażewie nieczynny

Informujemy, że od dnia 06.04.2020r. Oddział Banku  w Rozdrażewie będzie nieczynny  do odwołania.
Gotówka dostępna w bankomacie. W pozostałych pilnych sprawach czynna centrala w Dobrzycy w godz. 9.00 – 14.30. tel. 62 741 30 20.

Transmisje nabożeństw

Ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy ze względu na epidemię koronawirusa, nie będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia

Czytaj więcej...

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców  przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Czytaj więcej ...

 

Informacja o czasowym zamknięciu oddziałów Szpitala Powiatowego w Krotoszynie

SPZOZ w Krotoszynie informuje, że trwa dochodzenie epidemiologiczne mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z zakażeniem koronawirusem pacjentów i personelu naszego szpitala. 

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W dniu 11 marca 2020 roku odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM ”, celem którego było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej...

Przypomniamy rachunki bankowe gminy

W związku z zamknięciem kasy Urzędu Gminy informujemy, że podatki i opłaty lokalne można wpłacać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach wymiarowych lub na rachunki bankowe

Czytaj więcej...

Restrykcje rządu w sprawie koronowirusa

Premier ogłosił nowe restrykcje  dotyczące bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Czytaj więcej...

Koronawirus - aktualne zalecenia

Rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Czytaj więcej

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów obejmie pomocą osoby starsze, samotne i  niepełnosprawne,

Czytaj więcej...

PSZOK nieczynny

Informujemy mieszkańców, że w okresie od 17 marca do odwołania będzie nieczynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozdrażewie.