Galerie

Komunikaty własne

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola w Rozdrażewie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie informuje, że nasze przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Czytaj więcej...

Wywieszone wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania  w dzierżawę  i  użyczenie.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXVI sesji Rady Gminy

XXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 27 kwietnia 2017r. W jednym z pierwszych punktów zaproszony na sesję Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie Krzysztof Jelinowski przedstawił informację

Czytaj więcej...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2016 r.

Czytaj więcej ...

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od maja 2017r. otwarty zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Jubileuszowy konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił jubileuszowy XX konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXV sesji Rady Gminy

W dniu 29 marca odbyła się XXV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli trzy sprawozdania oraz pięć uchwał.

Czytaj więcej...

Przyjmujemy zgłoszenia na staż pracy

Urząd Gminy informuje o możliwości odbycia 6 - cio miesięcznego stażu przez dwie osoby zarejestrowane jako bezrobotne

Czytaj więcej...

Zatrudnimy pracownika obsługi PSZOK i Oczyszczalni

Urząd Gminy poszukuje mężczyzny do pracy w łącznym wymiarze pełnego etatu. 

Czytaj więcej...

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, AGD i RTV

Przypominamy, że w marcu 2017r. realizowana jest  jedyna  w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych (mebli) oraz  zużytego  sprzętu RTV i AGD.

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXIV sesji

W dniu 23 lutego odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów Rada zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem
Czytaj więcej ...

Dyżur pracownika US w Urzędzie

W dniach 15 marca i 19 kwietnia w godz. 8.00 - 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rozdrażewie dyżurował będzie pracownik Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej...

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 28 lutego  2017r. w Rozdrażewie odbył  się Gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM ”

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny - 1/2 etatu

Czytaj więcej ...

Bezwzględny zakaz spalania odpadów

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rozdrażew, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych.

Czytaj więcej...

Uczczono pamięć Powstańców

Delegacje samorządu i szkół w dniu 5 lutego złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na rozdrażewskim cmentarzu. Okazją była rocznica bitwy o Zduny, w której uczestniczyli  rozdrażewscy powstańcy.

„Historia ze starej kliszy” – Gmina Rozdrażew

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi zaprasza  do udziału w akcji gromadzenia pamiątek fotograficznych przedstawiających historię Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej ...