Komunikaty własne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Czytaj więcej...

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XV sesji Rady Gminy

W dniu 19 lutego odbyła się XV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji poprzedziło uhonorowanie pani Ireny Kurasz, która zakończyła pracę na stanowisku sołtysa wsi Maciejew
Czytaj więcej ...

 

 

Dzień Kobiet na Wesoło

Urząd Gminy Rozdrażew zaprasza - jak co roku - na marcowy występ kabaretowy. W dniu 15 marca na scenie sali wiejskiej w Rozdrażewie wystąpi w dwóch odsłonach o godz. 16.00 i 19.00 popularny kabaret „Czwarta fala” znany z dobrego dowcipu

Czytaj więcej...

Kontynuacja naboru wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o kontynuowaniu  możliwości ubiegania się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji prywatnych.

Czytaj więcej...

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w lutym 2020r. przypada I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Urząd Gminy w Rozdrażewie podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 21 stycznia do 11 lutego 2020r.

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej ...

Piesek do adopcji

Na terenie Gminy Rozdrażew znaleziono psa. Jest łagodny, przyjazny w kontaktach z ludźmi.

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Rozdrażew na styczeń - kwiecień 2020 r.

Firma Usługowa "KOSZ" w Ostrowie Wlkp. podaje do wiadomości mieszkańców gminy harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych  na styczeń - kwiecień 2020r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie - terminy polowań

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych przeprowadzonych przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej...

Wyjazd na Targi POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu.

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie organizuje wyjazd autokarowy dla rolników na Targi POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie gospodarki odpadami w roku 2020

Złożenie w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w roku 2020 tylko jednej oferty z wartością

Czytaj więcej...

Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy w 2020r.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano oferty na zadanie pn. "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2020 r."

Czytaj więcej ....

Odwołany dyżur Rzecznika Konsumentów

Urząd Gminy w Rozdrażewie Informuje, że w najbliższy  czwartek  19 grudnia odwołany  został  dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Czytaj więcej...