Komunikaty własne

Laptopy dla szkół

W dniu 4 maja 2020 r.  Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski wraz z Kierownikiem Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henrykiem Jankowskim przekazali Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi łącznie 26 laptopów.

Czytaj więcej...

Samochodowy Punkt Pobrań COVID-19

Informujemy, że nadal istnieje możliwość  skorzystania z wykonania testów na COVID-19 w Samochodowym Punkcie Pobrań na terenie Targowiska Miejskiego w Krotoszynie.  Zgłoszenia można dokonać pod numer telefonu: 61 656 80 75.
Czytaj więcej

Życzenia dla strażaków

Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. Kimś, na kogo możemy zawsze liczyć i na kim nigdy się nie zawiedziemy. Swym działaniem pokazuje czym jest etos służby, solidarność i międzyludzkie więzi.

Czytaj więcej...

Akcja deratyzacji na terenie gminy

Wójt Gminy Rozdrażew zarządza przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie gminy  w dniach 04.05.2020r.-31.05.2020r.

Czytaj więcej ...

Nowe zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy informuje, że z dniem 1 maja 2020r.  wchodzi w życie nowy regulamin wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zawiera on nowe zasady dotyczące częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Czytaj więcej...

KOSZ będzie kontynuował odbiór odpadów.

 W dniu 30 kwietnia 2020r. podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 1.05. do 31.12.2020r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej...

Komunikat Starosty Krotoszyńskiego

W dniach od 4 do 6 maja 2020 r. na terenie Targowiska Miejskiego w Krotoszynie zostanie utworzony samochodowy Punkt Pobrań COVID-19  drive-thru na obecność koronawirusa.

Czytaj więcej  ....

Przetarg na przebudowę dróg gminnych 2020r.- odpowiedź na zapytania

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które zostały złożone do SIWZ w w/w postępowaniu

Czytaj więcej...

Miejsce do odbywania kwarantanny

W porozumieniu z Wojewodą Wielkopolskim na terenie powiatu krotoszyńskiego został uruchomiony obiekt do odbywania kwarantanny.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla seniorów w ramach projektu „Aktywni”

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Rozdrażewie  zaprasza  seniorów gminy Rozdrażew do udziału w warsztatach fotograficznych i muzycznych  w ramach projektu „Aktywni” 

Czytaj więcej ...

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew na rok rok szkolny 2020/2021

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach od 29.04.2020r. do 30.04.2020r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych   do następujących placówek oświatowych

Czytaj więcej...

Maseczki dostarczone, dziękujemy!

Zakończono dostarczenie drugiej partii maseczek ochronnych dla mieszkańców naszej gminy. Dziękuję wszystkim Paniom, które zaangażowały się w szycie maseczek.

Czytaj więcej...

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

Czytaj więcej

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców do publicznego wglądu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy został sporządzony spis wyborców,  a każdy wyborca uprawniony do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. może sprawdzić czy został w nim uwzględniony.

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XXIII konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu Gminy Rozdrażew,

Czytaj więcej...

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chroni siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Czytaj więcej