Komunikaty własne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 21 stycznia do 11 lutego 2020r.

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej ...

Piesek do adopcji

Na terenie Gminy Rozdrażew znaleziono psa. Jest łagodny, przyjazny w kontaktach z ludźmi.

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Rozdrażew na styczeń - kwiecień 2020 r.

Firma Usługowa "KOSZ" w Ostrowie Wlkp. podaje do wiadomości mieszkańców gminy harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych  na styczeń - kwiecień 2020r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie - terminy polowań

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych przeprowadzonych przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej...

Wyjazd na Targi POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu.

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie organizuje wyjazd autokarowy dla rolników na Targi POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie gospodarki odpadami w roku 2020

Złożenie w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w roku 2020 tylko jednej oferty z wartością

Czytaj więcej...

Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy w 2020r.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano oferty na zadanie pn. "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2020 r."

Czytaj więcej ....

Odwołany dyżur Rzecznika Konsumentów

Urząd Gminy w Rozdrażewie Informuje, że w najbliższy  czwartek  19 grudnia odwołany  został  dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Czytaj więcej...

Stan przydatności wody do spożycia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o stanie przydatności  wody do spożycia z wodociągów Dąbrowa i Dzielice

Czytaj więcej ... 

Obwieszczenie o terminach polowań

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych przeprowadzonych przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej ...
 

Kolejny piesek do adpocji

Na terenie Gminy Rozdrażew znaleziono kolejnego  psa. Jest łagodny, przyjazny w kontaktach z ludźmi

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XIII sesji Rady Gminy

W dniu  29 listopada 2019r. odbyła się XIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zaproszony na sesję Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Ryszard Mierzejewski przedstawił informację  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Czytaj więcej ...

Piesek do adopcji

Na terenie Gminy Rozdrażew znaleziono psa. Jest łagodny, przyjazny w kontaktach z ludźmi

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o terminach polowań

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych przeprowadzonych przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej ...