Galerie

Komunikaty własne

Bezpłatne badania profilaktyczne

Informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w dniu 17 sierpnia 2018r. o godz. 11.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie przeprowadzi

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XLIII sesji Rady Gminy

W dniu  17 lipca 2018r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zaproszony na sesję Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Ryszard Mierzejewski przedstawił informację  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Czytaj więcej ...

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń ½ etatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń ½ etatu, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca programu „Dobry Start” - 300 zł dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczyna realizację programu „ Dobry Start”. W ramach programu wypłacone będzie jednorazowe (raz w roku) świadczenie w wysokości 300 zł

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący zagrożenia suszą

W związku z komunikatami dotyczącymi zagrożenia suszą przypominamy,   że w przypadku stwierdzenia szkód w uprawach konieczne jest zgłoszenie powstałych szkód w terminie umożliwiającym oszacowanie

Czytaj więcej...

Relacja z II etapu Rajdu po Ziemi Krotoszyńskiej

23 czerwca odbył się II etap Rajdu po Ziemi Krotoszyńskiej. Tym razem rowerzyści jechali po trasie z Dzielic w gminie Rozdrażew do  Koźmina Wielkopolskiego. Rajd odbywa się z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 20-lecia Powiatu Krotoszyńskiego.

Czytaj więcej ...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym,

Czytaj więcej...

Dotacja na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, o wprowadzeniu w życie  Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XLII sesji Rady Gminy

W dniu 20 czerwca 2018r.  odbyła się XLII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji poprzedziło uhonorowanie dwóch nastoletnich mieszkanek gminy - Natalii i Joanny Szablewskich, medalistek XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 2018

Czytaj więcej...

Posiadamy pieski do adopcji

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew znaleziono kilka piesków, w tym dwa szczeniaki  Pieski są łagodne, przyjazne w kontaktach  z ludźmi.

Czytaj więcej...

Zatwierdzono taryfy zaopatrzenia w wodę

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych i Kółka Rolniczego w Rozdrażewie  zatwierdził taryfy

Czytaj więcej...

Jesteśmy już na Facebooku!

Serdecznie zapraszamy do polubienia strony Gmina Rozdrażew na Facebooku, gdzie informujemy na bieżąco o wszystkich wydarzeniach z życia gminy.

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej ...

 

Nabór na stanowisko referent ds. świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń 1/2 etatu.

Czytaj więcej...

Komunikaty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Każdego dnia na świecie dochodzi do wypadków drogowych z udziałem pijanych kierowców oraz dochodzi do przemocy w rodzinie. Sprawdź jak możesz pomóc sobie i innym.

Czytaj więcej...

Dyżury placówek oświatowych w okresie wakacji

Gmina Rozdrażew informuje, że w trakcie zbliżających się wakacji gminne placówki oświatowe zapewnią opiekę przedszkolną dla dzieci, które uczęszczały w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na obserwacje astronomiczne 2018

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) we współpracy ze Szkołami Podstawowymi Rozdrażew i Nowa Wieś zaprasza na obserwacje astronomiczne w okresie letnich wakacji 2018

Czytaj więcej...