Komunikaty własne

Nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3  wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy  Rozdrażew

Czytaj więcej...

Komunikat dot. dowozu uczniów do szkół

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 wszystkie dzieci i młodzież, którym zapewniamy bezpłatną opiekę i dowóz  do przedszkoli i szkół

Czytaj więcej...

COVID-19 Powrót obostrzeń w wybranych powiatach

Od 20 sierpnia, w powiatach z największym wzrostem zakażeń wracają niektóre obostrzenia.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców dot. Raportu o stanie Gminy Rozdrażew w roku 2019

Obecny rok jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy dokument określany jako raport o stanie gminy.

Czytaj więcej...

Zakończone inwestycje drogowe w miejscowościach Trzemeszno, Grębów oraz remonty w Nowej Wsi i Dzielicach

4 sierpnia 2020 r. odbył się odbiór zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2020 r.” w miejscowościach Trzemeszno, Grębów i Nowa Wieś wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej...

BITWA WARSZAWSKA. STULECIE ZWYCIĘSTWA – wystawa

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie zaprasza serdecznie do zapoznania się z wystawą pod tytułem Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa. Wystawa została opracowana przez Biuro Programu „Niepodległa”

Czytaj więcej...

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego nr 17 "Dzik", koła łowieckiego nr 22 "Bażant", koła łowieckiego nr 44 "Szarak".
Czytaj więcej

Znaleziono pieska

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew znaleziono pieska. Piesek jest łagodny, przyjazny w kontaktach  z ludźmi.

Czytaj więcej...

PSZOK - zmiana terminu przyjmowania odpadów

Z uwagi na przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. święto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozdrażewie będzie nieczynny.

Czytaj więcej...

GOPS Rozdrażew poszukuje asystenów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020.

Czytaj więcej

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego Drop

Czytaj więcej

Informacja z obrad XIX sesji Rady Gminy

W dniu 15 lipca  odbyła się XIX sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada przyjęła osiem  uchwał. W pierwszej kolejności dokonano zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020r.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego


Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w sierpniu 2020 r. przypada II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny

Od dnia 1 września  2020r. przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny.

Czytaj więcej...

Podpisanie umów w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś"

W dniu 24 lipca br. w Rozdrażewie  podpisane zostały z  Zarządem  Województwa Wielkopolskiego  umowy dofinansowania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Gmina Rozdrażew uzyskała dotacje dla dwóch sołectw

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew, Dąbrowa i Dzielice  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej...