Komunikaty własne

Stypendia szkolne

Informujemy o możliwości pobierania wniosków  na stypendia socjalne dla uczniów. Druki dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ul. Rynek 1

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXX sesji Rady Gminy

W dniu 9 sierpnia  odbyła się XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew.  W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła pięć uchwał.
Czytaj więcej...

Gminna Ewidencja Zabytków

W związku z przepisami dotyczącymi utworzenia gminnej ewidencji zabytków wynikającymi z art. 22 ust. 4 i art. 143 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Czytaj więcej...

Informacja GOPS - nowy okres świadczeń

Z uwagi na kończący się okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych (świadczenie  500+ ) i w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego trwający do 30 września br. oraz kończący się okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych

Czytaj więcej ...

Dofinansowanie do OZE

W związku z zainteresowaniem udziałem w projekcie mającym na celu aplikowanie o dofinansowane  montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub wymiany kotłów c.o. na kotły spalające biomasę 

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Informujemy o możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania do odnawialnych źródeł energii w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych

Czytaj więcej...

W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą płatniczą lub telefonem

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Urząd Gminy w Rozdrażewie uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych

Czytaj więcej...

Intronizacja Króla i jubileusz 20 -lecia Bractwa Strzeleckiego w Rozdrażewie

W dniu 9 lipca Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rozdrażewie obchodziło uroczystość intronizacji Króla Bractwa A.D. 2017 połączoną z jubileuszem 20 - lecia reaktywacji Bractwa, która rozpoczęła się mszą św.

Czytaj więcej...

Pieski czekają na dom

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew  znaleziono dwa psy.

Czytaj więcej...

Nowe terminy funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych

Informujemy, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin funkcjonujący w Przychodni RozMed w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9 w II półroczu 2017 r. czynny będzie

Czytaj więcej...

Wynik konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego  konkursu na  stanowisko  Dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie
Czytaj więcej....

Sukces drużyn OSP Dąbrowa

W dniu 18 czerwca 2017r. w Chwaliszewie odbyły się V Powiatowe Zawody Sikawek Konnych.

Czytaj więcej...

Wykazy nieruchomości do oddania w najem

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew ul.  Rynek  3 wykazów nieruchomości  przeznaczonych  do oddania w najem.

Czytaj więcej...

Przypomnienie o konkursie na najładniejszy ogród

Przypominamy o jubileuszowym, XX konkursie na najładniejszy ogród.  Mogą w nim brać udział: właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości

Czytaj więcej...

Trwa zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi

Firma PROIEKO z Konarzewa realizuje zagospodarowanie terenu przez budynkiem przedszkola i sali wiejskiej w Nowej Wsi.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Informujemy, o przesunięciu terminu czerwcowego dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów w siedzibie Urzędy Gminy

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy

W dniu 30 maja 2017r.  odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zaproszony na sesję Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp.

Czytaj więcej ...