Komunikaty własne

Wieniec nagrodzony przez Prezydenta

Wieniec dożynkowy, wykonany przez Piotra i Marię Barańczaków z Trzemeszna reprezentował województwo wielkopolskie podczas Dożynek Prezydenckich

Czytaj więcej...

Jubilaci obchodzili Złote Gody

W dniu 14 września 2017r. w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbyło się uroczyste spotkanie władz gminy z jubilatami obchodzącymi Złote Gody.

Czytaj więcej...

Wójt wystosował apel do pani Premier

Uchwała Rady Ministrów ustalająca program pomocy dla rolników i producentów rolnych którzy ponieśli szkody w wyniku sierpniowych nawałnic stała się przyczyną  apelu do pani Premier Beaty Szydło.

Czytaj więcej...

Sukces Zespółu "Kalina" w Przeglądzie Folklorystycznym

W dniach 9 -10 września br.  w Wielkopolskim  Parku Etnograficznym w Dziekanowicach odbył się Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny

Czytaj więcej...

Laureaci festiwalu kulinarnego

10 września na krotoszyńskim Rynku podczas festiwalu kulinarnego dla mieszkańców całego powiatu gotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji kobiecych oraz uczniowie klas gastronomicznych ZSP 2 i ZSP 3.

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew ul.  Rynek  3 wykazu nieruchomości przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 30 sierpnia 2017r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia pięciu uchwał.
Czytaj więcej ...

 

78 rocznica wybuchu II wojny światowej

Z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej delegacje Kombatantów, Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu Gminy w Rozdrażewie udały się na Cmentarz Parafialny

Czytaj więcej...

Informacja o bezpłatnych badaniach mammograficznych

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 15 września 2017r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Czytaj więcej...

Stypendia szkolne

Informujemy o możliwości pobierania wniosków  na stypendia socjalne dla uczniów. Druki dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ul. Rynek 1

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXX sesji Rady Gminy

W dniu 9 sierpnia  odbyła się XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew.  W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła pięć uchwał.
Czytaj więcej...

Gminna Ewidencja Zabytków

W związku z przepisami dotyczącymi utworzenia gminnej ewidencji zabytków wynikającymi z art. 22 ust. 4 i art. 143 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Czytaj więcej...

Informacja GOPS - nowy okres świadczeń

Z uwagi na kończący się okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych (świadczenie  500+ ) i w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego trwający do 30 września br. oraz kończący się okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych

Czytaj więcej ...

Dofinansowanie do OZE

W związku z zainteresowaniem udziałem w projekcie mającym na celu aplikowanie o dofinansowane  montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub wymiany kotłów c.o. na kotły spalające biomasę 

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Informujemy o możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania do odnawialnych źródeł energii w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych

Czytaj więcej...

W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą płatniczą lub telefonem

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Urząd Gminy w Rozdrażewie uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych

Czytaj więcej...