Galerie

Komunikaty własne

Świętowano Dożynki Gminne 2019

W dniu 1 września świętowano Gminne Dożynki zorganizowane przez społeczność Grębowa. Święto Plonów rozpoczęto przejściem barwnego korowodu dożynkowego

Czytaj więcej...

Wyniki XI Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

W dniu 8 września 2019 r. na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach udział wzięło 26 drużyn.

Czytaj więcej...

Wielkopolska Karta Rodziny oraz Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie przypomina, że od 1 stycznia 2019 roku można ubiegać się o  Kartę Dużej Rodziny  dla rodziców oraz dla małżonków rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci

Czytaj więcej...

Świadczenie „Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie przypomina, że do 30 listopada 2019 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie „Dobry Start”

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 23 września 2019r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Czytaj więcej...

Uczczono 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w niedzielę  1 września  delegacje Kombatantów, Szkół Publicznych, Zarządu Gminnego Związku  OSP, harcerzy  i Samorządu Gminy   udały się na cmentarz parafialny

Czytaj więcej...

Stypendia socjalne dla uczniów

Informujemy o możliwości pobierania wniosków  na stypendia socjalne dla uczniów. Druki dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ul. Rynek 1

Czytaj więcej...

Sukces KDP z OSP Dąbrowa.

18 sierpnia odbyły się w Racocie XVI Europejskie i XIX Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Po raz kolejny powiat krotoszyński reprezentowała Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Dąbrowa.

Czytaj więcej...

Projekt CYFROWA WIELKOPOLSKA

Gmina Rozdrażew przystąpiła do projektu „Cyfrowa Wielkopolska”. Jest to kurs komputerowy skierowany dla seniorów 65+ mieszkających na terenie gminy Rozdrażew. Udział dla seniorów w kursie jest bezpłatny. Kurs będzie realizowany dla jednej dziesięcioosobowej grupy.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dzielicorelaksownia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach"

Czytaj więcej...

PIT 0 dla młodych - informacja

1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy o zerowym PIT dla młodych. Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychodu z pracy.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej,

Czytaj więcej...

Informacja z obrad IX sesji Rady Gminy.

   W dniu 5 sierpnia 2019r. odbyła się IX sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia trzech uchwał.

Czytaj więcej...

Wywieszone wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Czytaj więcej...

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że do końca sierpnia można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Przebudowy dróg gminnych

Zakończone zostały prace przy przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych.

Czytaj więcej...

Wspólne inwestycje przy powiatówkach

W lipcu odbył się odbiór techniczny zrealizowanych z udziałem środków finansowych gminy zadań przy drogach powiatowych: budowy ścieżki pieszo-rowerowej Henryków – Rozdrażew

Czytaj więcej...