Komunikaty własne

Informacja dla mieszkańców dot. Raportu o stanie Gminy Rozdrażew w roku 2019

Obecny rok jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy dokument określany jako raport o stanie gminy.

Czytaj więcej...

Zakończone inwestycje drogowe w miejscowościach Trzemeszno, Grębów oraz remonty w Nowej Wsi i Dzielicach

4 sierpnia 2020 r. odbył się odbiór zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2020 r.” w miejscowościach Trzemeszno, Grębów i Nowa Wieś wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej...

BITWA WARSZAWSKA. STULECIE ZWYCIĘSTWA – wystawa

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie zaprasza serdecznie do zapoznania się z wystawą pod tytułem Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa. Wystawa została opracowana przez Biuro Programu „Niepodległa”

Czytaj więcej...

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego nr 17 "Dzik", koła łowieckiego nr 22 "Bażant", koła łowieckiego nr 44 "Szarak".
Czytaj więcej

Znaleziono pieska

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew znaleziono pieska. Piesek jest łagodny, przyjazny w kontaktach  z ludźmi.

Czytaj więcej...

PSZOK - zmiana terminu przyjmowania odpadów

Z uwagi na przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. święto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozdrażewie będzie nieczynny.

Czytaj więcej...

GOPS Rozdrażew poszukuje asystenów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020.

Czytaj więcej

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego Drop

Czytaj więcej

Informacja z obrad XIX sesji Rady Gminy

W dniu 15 lipca  odbyła się XIX sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada przyjęła osiem  uchwał. W pierwszej kolejności dokonano zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020r.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego


Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w sierpniu 2020 r. przypada II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny

Od dnia 1 września  2020r. przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny.

Czytaj więcej...

Podpisanie umów w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś"

W dniu 24 lipca br. w Rozdrażewie  podpisane zostały z  Zarządem  Województwa Wielkopolskiego  umowy dofinansowania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Gmina Rozdrażew uzyskała dotacje dla dwóch sołectw

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew, Dąbrowa i Dzielice  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej...

Nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3  wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

Czytaj więcej...

Wynik naboru na stanowisko - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy

Czytaj więcej...

Nieoficjalne wyniki Wyborów Prezydenckich w gminie - II tura

Nieoficjalne wyniki Wyborów Prezydenckich w gminie Rozdrażew w dniu 12 lipca 2020 r.

Czytaj więcej ...

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa

Czytaj więcej...