Komunikaty własne

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i klasach I – III

Od 25 maja uruchomione zostaną zajęcia opiekuńcze dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Oddziały przedszkolne i szkoła będą czynne w standardowych godzinach pracy.

Czytaj więcej...

Rząd znosi kolejne ograniczenia

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni.
Czytaj więcej

PSZOK PONOWNIE OTWARTY

Informujemy, iż od soboty, 16 maja 2020 r. ponownie  czynny będzie Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów w Rozdrażewie. Terminy i godziny przyjmowania odpadów nie ulegają zmianie. 

Czytaj więcej...

Udostępnienie pomieszczeń Urzędu

Informujemy o rozpoczęciu udostępniania  Urzędu Gminy Rozdrażew dla mieszkańców. Od 11 maja będzie dostępny Urząd Stanu Cywilnego oraz dwa pomieszczenia w budynku przy ul. Rynek 1 (kasa Urzędu i stanowisko ds. podatków).

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przedszkoli

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w powiecie krotoszyńskim  gmina Rozdrażew nie skorzysta z wprowadzonej przez Radę Ministrów możliwości uruchomienia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z dniem 6 maja.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XVII sesji Rady Gminy

W dniu 29 kwietnia  odbyła się XVII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli cztery sprawozdania. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem  z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
Czytaj więcej ...

Laptopy dla szkół

W dniu 4 maja 2020 r.  Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski wraz z Kierownikiem Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henrykiem Jankowskim przekazali Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi łącznie 26 laptopów.

Czytaj więcej...

Samochodowy Punkt Pobrań COVID-19

Informujemy, że nadal istnieje możliwość  skorzystania z wykonania testów na COVID-19 w Samochodowym Punkcie Pobrań na terenie Targowiska Miejskiego w Krotoszynie.  Zgłoszenia można dokonać pod numer telefonu: 61 656 80 75.
Czytaj więcej

Życzenia dla strażaków

Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. Kimś, na kogo możemy zawsze liczyć i na kim nigdy się nie zawiedziemy. Swym działaniem pokazuje czym jest etos służby, solidarność i międzyludzkie więzi.

Czytaj więcej...

Akcja deratyzacji na terenie gminy

Wójt Gminy Rozdrażew zarządza przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie gminy  w dniach 04.05.2020r.-31.05.2020r.

Czytaj więcej ...

Nowe zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy informuje, że z dniem 1 maja 2020r.  wchodzi w życie nowy regulamin wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zawiera on nowe zasady dotyczące częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Czytaj więcej...

KOSZ będzie kontynuował odbiór odpadów.

 W dniu 30 kwietnia 2020r. podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 1.05. do 31.12.2020r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej...

Komunikat Starosty Krotoszyńskiego

W dniach od 4 do 6 maja 2020 r. na terenie Targowiska Miejskiego w Krotoszynie zostanie utworzony samochodowy Punkt Pobrań COVID-19  drive-thru na obecność koronawirusa.

Czytaj więcej  ....

Przetarg na przebudowę dróg gminnych 2020r.- odpowiedź na zapytania

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które zostały złożone do SIWZ w w/w postępowaniu

Czytaj więcej...

Miejsce do odbywania kwarantanny

W porozumieniu z Wojewodą Wielkopolskim na terenie powiatu krotoszyńskiego został uruchomiony obiekt do odbywania kwarantanny.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla seniorów w ramach projektu „Aktywni”

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Rozdrażewie  zaprasza  seniorów gminy Rozdrażew do udziału w warsztatach fotograficznych i muzycznych  w ramach projektu „Aktywni” 

Czytaj więcej ...