Galerie

Komunikaty własne

Informacja z obrad VIII sesji Rady Gminy

W dniu  17 lipca 2019r.  odbyła się VIII sesja Rady Gminy. Podczas sesji Rada Gminy podjęła pięć uchwał. Pierwszą uchwałą znowelizowała tegoroczny  budżet

Czytaj więcej ...

Komunikat dotyczący zagrożenia suszą

Informujemy, że najnowszy raport Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z dnia 15.07.2019 r. wykazał dla naszej gminy zagrożenie wystąpienia suszy dla kukurydzy na ziarno i kiszonkę (na glebach kategorii I i II)

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Jak przetrwać upał

Wraz  ze  wzrostem  temperatur  znacząco  wzrasta  ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu.
Czytaj więcej ...

 

Powstanie DZIELICORELAKSOWNIA

Sukcesem zakończyły się starania sołectwa Dzielice i Urzędu Gminy Rozdrażew o dofinansowanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach w ramach projektu "Dzielicorelaksownia".

Czytaj więcej...

Nagrodzeni absolwenci z najlepszymi wynikami egzaminów

Uroczystości  zakończenia roku szkolnego w Szkołach Podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi były okazją do wręczenia przez Wójta Gminy listów gratulacyjnych

Czytaj więcej...

Świadczenie 500 plus na każde dziecko

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Czytaj więcej....

Informacja z obrad VII sesji Rady Gminy

 W dniu  7 czerwca 2019r.  odbyła się VII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Głównymi punktami obrad były rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Czytaj więcej...

Udostępniony spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Izby Rolniczej

W związku z zarządzonymi na dzień 28 lipca 2019 r. wyborami do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, został sporządzony spis wyborców uprawnionych do głosowania.

Czytaj więcej ...

Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W związku z zarządzonymi  na dzień 28 lipca wyborami do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej Komisja Okręgowa nr 93 w Rozdrażewie informuje o pełnionych dyżurach

Czytaj więcej ...

Dyżury placówek oświatowych w okresie wakacji

Informujemy, że w trakcie zbliżających się wakacji gminne placówki oświatowe zapewniają opiekę przedszkolną dla dzieci, które uczęszczały w bieżącym roku do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Jeśli w Twojej rodzinie jest trójka lub więcej dzieci, które pełniły służbę wojskową, możesz otrzymać medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców dot. Raportu o stanie Gminy Rozdrażew w roku 2018

Obecny rok jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy dokument określany jako raport o stanie gminy.

Czytaj więcej...

Termin i porządek obrad VII sesji Rady Gminy

VII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 7 czerwca 2019r.   o godz. 11.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Czytaj więcej...

Nieoficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Rozdrażew

Nieoficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Rozdrażew
Czyta więcej ...