Galerie

Komunikaty własne

Komunikat ostrzegawczy - opady śniegu

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz.12.00 dnia  16.03.2018r.  do godz. 24.00 dnia 16.03.2018r. przewiduje się opady  śniegu – przyrost pokrywy do 10 cm. Wystąpią zamiecie śnieżne. Wiatr osiągnie prędkość w porywach do 60km/h.

Informacja z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy

W dniu 27 lutego odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów zaproszony  na sesję radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Julian Jokś przedstawił informację o pracy Sejmiku

Czytaj więcej ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w najem i dzierżawę.

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko do spraw referenta w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko  do spraw ewidencji ludności i dowodów

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie - mrozy

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się mieszkańców, że od dnia 26 lutego do 2 marca 2018 r. temperatura minimalna może osiągnąć -180 C, maksymalna – 5o C. Wiatr osiągnie w porywach prędkość do 20 km/h.

 

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w kwietniu

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 3 kwietnia 2018r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Czytaj więcej...

Termin i porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy

XXXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się  27 lutego 2018r.  o godz. 10.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Posiadamy pieski do adopcji

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew znaleziono cztery pieski są łagodne, przyjazne w kontaktach  z ludźmi.

Czytaj więcej...

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

W dniu 29.01.2018 r. Gmina Rozdrażew zawarła Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, którego celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Czytaj więcej...

Przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Rozdrażewie przypomina rolnikom, że w lutym 2018r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1340)

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXXVII sesji Rady Gminy

W dniu 28 grudnia 2017r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zanim Rada przystąpiła do głównego punktu obrad – przyjęcia budżetu gminy na rok 2018 – podjęła 9 uchwał.

Czytaj więcej ...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów w 2018r

Firma Usługowa „KOSZ” Sp. z.o.o. Ostrów Wlkp. podaje do wiadomości harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na terenie gminy 

Czytaj więcej ...

Terminy działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin

Informujemy, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin znajdujący się w Przychodni RozMed w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Zagospodarowano boisko przy ul. Mickiewicza w Rozdrażewie

22 grudnia odbył się odbiór techniczny zadania zagospodarowania boiska przy ul. Mickiewicza w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Usuwanie azbestu w 2018r.

Informujemy, że w 2018 r. kontynuowana będzie współpraca z Powiatem Krotoszyńskim w zakresie usuwania azbestu. Umożliwi to ubieganie się o dotację na usuwanie i utylizację wyrobów azbestowych

Czytaj więcej...