Galerie

Komunikaty własne

Termin i porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy

XXXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 28 grudnia 2017r. o godz. 9.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Zimowe utrzymanie dróg w 2018 roku

Urząd Gminy informuje, że w 2018 r. odśnieżaniem dróg gminnych zajmować się będą następujące firmy

Czytaj więcej...

Posiadamy pieski do adopcji

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew znaleziono cztery pieski są łagodne, przyjazne w kontaktach  z ludźmi.

Czytaj więcej...

Statystyczne badania pogłowia zwierząt

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie województwa zostaną przeprowadzone w grudniu w 2017r. statystyczne badania pogłowia trzody chlewnej, bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXXVI sesji Rady

W dniu 29 listopada 2017r. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia czterech uchwał.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko d/s dróg, oświetlenia, utrzymania czystości oraz zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko  do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Czytaj więcej...

Informacja o naborze na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości

Czytaj więcej...

Kalendarze i torby ekologiczne

W grudniu 2017r. każdy właściciel posesji, który nie ma zaległości w opłacaniu opłaty za zagospodarowanie odpadów oraz należności za ścieki  otrzyma kalendarz ścienny

Czytaj więcej...

Nagroda dla gminy za projekt „Teatr łączy pokolenia”

Gmina Rozdrażew została nagrodzona w wojewódzkim konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za finansowanie projektu „Teatr łączy pokolenia”

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o odmowie lokalizacji inwestycji

Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj więcej ...

Profilaktyczne badania cytologiczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 19 grudnia  2017r. bezpłatne badania cytologiczne dla  kobiet w wieku 25-59 lat

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXXV sesji Rady Gminy

W dniu 14 listopada odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada Gminy przyjęła siedem uchwał, z których dwie dotyczyły stawek podatków na rok 2018.
Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXXIII sesji Rady Gminy

W dniu 23 października 2017r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy. W jednym z pierwszych  punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją przygotowaną przez Kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Czytaj więcej ...

Przyjmowanie zgłoszeń szkód rolniczych

Urząd  Gminy  Rozdrażew informuje,  że  przyjmuje  zgłoszenia  szkód  w uprawach spowodowanych przez wichurę,  jaka  przeszła  nad  Wielkopolską  z 5 na  6 października.  W związku  z trwającym  zbiorem  kukurydzy  prosimy rolników  zgłaszających  szkodę o  pozostawienie  fragmentu uprawy (ok. 10m2)
 

Informacja z obrad XXXII sesji Rady Gminy

W dniu 29 września odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów zaproszony na sesję Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka przedstawił informację o działaniach i zamierzeniach Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...