Galerie

Zmiana pojemności worków na szkło

Podczas składania nowych deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeprowadzono ankietą  dotyczącą zapotrzebowania na worki o mniejszej pojemności do zbiórki odpadów segregowanych.

W oparciu o wyniki ankiety wprowadzone zostały worki o pojemności 80l do gromadzenia szkła (w jednym worku białego i kolorowego). Z uwagi na znikome zainteresowanie mniejszą pojemnością utrzymana została natomiast dotychczasowa pojemność (120l) worka do zbiórki tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych i metali.