Galerie

Szkolenie dla rolników

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – biuro gminne  w Rozdrażewie zaprasza rolników na organizowany kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 lutego 2014r. o godz. 10.00 w sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100zł. Szczegółowe informacje i zapisy w biurze lub pod nr tel. (62) 722-15-02.

(pobierz)