Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu działek budowlanych do sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu działek budowlanych  przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 26 lutego do 19 marca 2014r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7, lub pod  nr tel. 62 722 13 05.