Galerie

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym ( wymagające wsparcia funkcji życiowych oraz całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych) mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Nabór wniosków trwa do 28 marca br. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.spes.org.pl/stypendia. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej w Internecie bazy danych. Osoby nie posiadające dostępu do komputera czy internetu mogą zgłosić się o pomoc w wypełnieniu formularza wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1. (więcej  informacji )