Galerie

Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych

Przypominamy, że w Ośrodka Zdrowia w Rozdrażewie przy ul. Krotoszyńskiej 9  funkcjonuje  Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Konsultacji i porad udziela specjalista psychoterapeuta uzależnień Paweł Rybacki w każdy wtorek w godz. 15.30 - 16.30. Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest: udzielanie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego trybu życia, udzielanie pomocy młodzieży eksperymentującej z narkotykami i ich rodzicom oraz ofiarom przemocy, przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych instytucji, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient. Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne. Finansuje je Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.