Galerie

Gmina realizuje Projekt „Razem z Tobą będę Sobą”

Gmina Rozdrażew przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Razem z Tobą będę Sobą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany w partnerstwie między powiatem krotoszyńskim, a gminą Krotoszyn umożliwi uzyskanie dofinansowania na kontynuację realizowanego dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  projektu „Aktywna Integracja”. Celem przedsięwzięcia jest aktywizowanie zawodowe osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. (pobierz)