Galerie

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków – rzeczywiste dane i stawki

W związku z błędnymi informacjami, zawartymi w zestawieniu przytoczonym przez Gazetę Krotoszyńską (nr 14 z 4.04.2014r.) i powtórzonym przez Rzecz Krotoszyńską (nr 14 z 8.04.2014r.) w relacjach dotyczących ustalenia przez Radę Gminy taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

, poniżej podajemy dane rzeczywiście przedstawione przez Prezesów SKR i Kółka Rolniczego podczas posiedzenia komisji Rady Gminy oraz wynikające z dokumentów złożonych przez te podmioty. Uzupełniamy je o dane dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków, prowadzonej przez Urząd Gminy. Podajemy również rzeczywiste stawki opłat za zużytą wodę i odebrane ścieki. Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom za zwrócenie uwagi na publikację przez obie gazety lokalne błędnych danych o ilości wody i stawek opłat.
Kółko Rolnicze Rozdrażew (wodociąg Rozdrażew):
ilość odbiorców – 447, ilość sprzedanej wody w 2013r. – 102.269m3,
zebrane opłaty (za zużycie wody i abonamentowa) – 263,5 tys. zł,
zaległości w opłatach na 31.12.2013r. – 37.747zł.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Rozdrażew (wodociągi Dąbrowa i Dzielice):
- liczba odbiorców - 778, ilość sprzedanej wody – 193.764m3,
zebrane opłaty – 509 tys. zł, zaległości w opłatach na 31.12.2013r. – 15.340zł.
Urząd Gminy (oczyszczalnia ścieków):
- liczba posesji podłączonych do kanalizacji sanitarnej – 741,
- ilość ścieków (z uwzględnieniem ścieków dowożonych) – 57.097m3,
- opłaty zebrane w roku 2013 (ze ściekami dowożonymi) – 239,7 tys. zł,
- zaległości w opłatach na 31.12 2013r. – 16.542zł. 17.337zł
Cena 1m3  wody w obu przedsiębiorstwach: 2,59zł + 8% VAT = 2,80zł
(obowiązuje od 1 maja 2013r.).
Cena 1m3 ścieków: 4 zł + 8% VAT = 4,32zł (obowiązuje niezmiennie od 1 maja 2012r.)