Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę i sprzedaży.

 Wykaz będzie wywieszony w dniach od 2 do 23 czerwca 2014 r. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 pokój  nr 7 w godz. od 7.00 do 15.00 lub pod nr telefonu 62 722 13 05.