Galerie

Inwentaryzacja azbestu

W najbliższych dniach przedstawiciele firmy AM Trans Progres dokonają na zlecenie gminy  inwentaryzacji wyrobów azbestowych (płyt eternitowych).

Inwentaryzacja wiąże się  z uzyskaniem przez gminę dotacji w konkursie Ministra Gospodarki na przygotowanie gminnego programu usuwania azbestu.
Prosimy mieszkańców o umożliwienie inwentaryzacji  na terenie nieruchomości.