Galerie

Projekt programu usuwania azbestu

Zgodnie z wcześniej podaną informacją o inwentaryzacji azbestu Wójt Gminy Rozdrażew przedkłada do wiadomości projekt programu usuwania azbestu z terenu gminy, którego realizacja nastąpi w latach 2014 - 2032.

Czytaj więcej...