Galerie

Zwołanie 41 sesji Rady Gminy

W dniu 30 lipca 2014r. o godz. 9.30 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się  XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
      1/ zmian budżetu gminy na 2014r.
      2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2013 – 2019,
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.