Galerie

Bezpłatne badania profilaktyczne

Urząd Gminy w Rozdrażewie we współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc  i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza organizuje  w dniu 8 września 2014r. w godz. od 11.00 do 16.00 badania  w zakresie schorzeń układu oddechowego

tj. badania rentgenowskie i spirometryczne. Ambulans ustawiony zostanie przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42. W badaniu  mogą  wziąć  udział wszystkie osoby powyżej 18 roku  życia. Zapisy na  badania przyjmuje Urząd Gminy w Rozdrażewie tel. (62) 7221-314 lub 7221-305.  Należy podać nazwisko i imię, PESEL, dokładny adres zamieszkania.

      Ponadto informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 15 września  2014r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Mammobus  ustawiony zostanie  przy Zespole Szkół Publicznych  w Rozdrażewie.
Badania rozpoczną się od godz. 1600. U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10 - dniach cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia!!! Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.
Rejestracja odbywa się pod bezpłatnym numerem telefonu 800 160 168  lub (61) 85-57-528 i (61) 85-13-077 od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 - 18.00.