Galerie

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Rozdrażewie przypomina rolnikom, że w miesiącu sierpniu 2014 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52 poz. 379 ze zm.). Wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju w okresie od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2014 r. należy składać w gminie właściwej ze względu na położenie gruntu w terminie  do 1 września 2014 r.  Przypomina się, że maksymalny zwrot podatku akcyzowego w  2014 r. wynosi  81,70 zł x ilość ha użytków rolnych. Użytki rolne należy wykazać według stanu na dzień 1 lutego 2014 r. Wnioski można pobierać u sołtysów wsi lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.