Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 marca 2010r. do dnia 29 marca 2010r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.