Galerie

Podziękowali za plony - Dożynki Gminne w Dąbrowie

Tegoroczne gminne uroczystości dożynkowe odbyły się w Dąbrowie.Połączone zostały z oddaniem do użytku wyremontowanej sali wiejskiej. Zaproszeni goście, delegacje sołectw i mieszkańcy zebrali się na placu przy remizie OSP, skąd przy akompaniamencie zespołu przeszli do sali wiejskiej.

 Tam dziękczynną mszę świętą odprawił ksiądz kanonik Ryszard Dziamski – proboszcz parafii w Kobiernie, która swym zasięgiem obejmuje Dąbrowę. Kapłan przyjął bochen chleba z rąk starostów dożynek, którymi byli  Emilia Dymarska i Jan Furman, prowadzący w Dąbrowie swe gospodarstwa rolne.

Po mszy świętej korowód dożynkowy udał się na plac przy sali, gdzie odbyła się część obrzędowa dożynek, prowadzona przez Natalię Dymarską i Wojciecha Kaczmarka.  Wszystkich zebranych powitał sołtys wsi Wiesław Jankowski. Młodzi dąbrowianie złożyli wieniec dożynkowy, a starostowie dożynek przekazali Wójtowi Gminy Rozdrażew bochen chleba upieczony przez miejscowego piekarza Jerzego Drygasa.

Za rolniczy trud podziękowania złożyli Wicestarosta  Powiatu Krotoszyńskiego Krzysztof Kaczmarek oraz  Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski. Wójt życzył, by podobnie jak proces wypieku chleba połączył miejscowych rolników i piekarza, tak ten chleb łączył wszystkich w życzeniu dostatku w każdej rodzinie, życzeniu odpowiedniego wynagrodzenia za rolniczą pracę  oraz jednoczył wszystkich w odpowiedzialności za gminę, jej rozwój i poziom życia mieszkańców.  Następnie wraz ze starostami dożynek i sołtysem wsi podzielił się chlebem z uczestnikami uroczystości.  Organizatorzy wręczyli również bochenki chleba zaproszonym gościom oraz rolnikom, radnym i sołtysom reprezentującym poszczególne sołectwa. Przekazaniu chlebów towarzyszyły wesołe przyśpiewki w wykonaniu zespołu „Kalina” z Nowej Wsi. 

W ramach części artystycznej uczniowie szkoły filialnej w Dąbrowie zaprezentowali program wokalno-taneczny, przyjęty gromkimi oklaskami przez publiczność. Wiązankę pieśni ludowych zaprezentował zespół „Kalina”. Duży aplauz wywołał również występ towarzyszących zespołowi trzech dziewcząt ze nowowiejskiej szkoły podstawowej. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości  zasiedli do wspólnego obiadu przygotowanego przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Wieczorem o dobry nastrój zadbał kabaret „Dziura” z Bukowca Górnego, zaś zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Awans” trwała do późnych godzin nocnych.

Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...
Dożynki w Dąbro...