Galerie

Zrealizowano kolejne inwestycje drogowe

Zakończono realizację kolejnych dwóch inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Zadanie w Rozdrażewie obejmowało przebudowę  ul. Mickiewicza

na dł. 147m z wykonaniem nawrotnicy i podwyższonego przejścia dla pieszych oraz wymianę przyległego chodnika wzdłuż ul. Parkowej za kwotę 186.341,22 zł. Dotychczas gruntowa ulica Mickiewicza uzyskała nawierzchnię z kostki brukowej.
Natomiast za kwotę 68.814,68 zł zrealizowano budowę chodnika w centralnej części Maciejewa z wykonaniem  wjazdów do posesji na łącznej długości 416 m. Prace powyższe wykonała firma MAL-POL z Krotoszyna, wyłoniona w drodze przetargu.

Galeria: Przebudowa ul. Mickiewicza

            Budowa chodnika w Maciejewie