Galerie

Ponad 223 tysiące z umorzonej pożyczki

Sukcesem zakończyły się starania o umorzenie części  pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na budowę kanalizacji sanitarnych w Grębowie (pożyczka zaciągnięta w latach 2007-2008) oraz przy ul. Sportowej w Rozdrażewie (2012r.). Spełnienie przez gminę warunków finansowych oraz wymogów ekologicznych spowodowało, że Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy o umorzenie 20% wartości każdej z pożyczek, co łącznie daje kwotę 223.180zł. Zgodnie z warunkami umorzenia kwota ta musi być przeznaczona na kolejną inwestycję z zakresu ochrony środowiska. Będzie nią budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielice, na którą opracowywana jest obecnie dokumentacja projektowa.