Galerie

Umowy na siłownie zewnętrzne podpisane

W ciągu najbliższego miesiąca na terenie gminy uruchomione zostaną cztery zestawy siłowni zewnętrznych.

Powstaną one przy Zespołach Szkół Publicznych w Rozdrażewie i Nowej Wsi oraz w sąsiedztwie świetlicy w Trzemesznie i remizy w Dąbrowie. W tych ostatnich lokalizacjach siłownie wzbogacone zostaną o elementy placów zabaw. Realizacja zadania powierzona została krotoszyńskiej firmie JOTKEL, która z ceną 154.540zł wygrała przetarg, organizowany przez gminę po raz drugi. Do pierwszego nie zgłosił się bowiem żaden wykonawca. Montaż siłowni jest możliwy dzięki pozyskaniu dotacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisanie przez Wójta Gminy Mariusza Dymarskiego stosownych umów miało miejsce 23 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Łączna kwota dotacji przekracza 100 tysięcy złotych.