Galerie

Zaproszenie na spotkanie

W dniu 24 marca 2010 roku o godz. 17.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Benickiej 9 (sala na parterze) odbędzie się spotkanie w sprawie powstania  i rozwoju kompleksowej ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej (KARK) w powiecie krotoszyńskim.

Jest to kolejne z całego cyklu spotkań. Tematem wiodącym spotkania będzie „Życie po zabiegu kardiochirurgicznym”. Na spotkanie zostali zaproszeni:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki - Twórca Kardiochirurgii Dziecięcej na Dolnym Śląsku;
- mgr Beata Gacał i mgr Wojciech Kulesza – specjaliści w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej.
Na spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z terenu powiatu krotoszyńskiego zainteresowane tematem, a w tym szczególnie: młodzież i osoby dorosłe, które interesują się kardiologią, kardiochirurgią i rehabilitacją kardiologiczną; rehabilitantów; studiujących medycynę i rehabilitację; członków rodzin, w których jest osoba chorująca na choroby serca i układu krążenia oraz osoby, które chorują na choroby serca i układu krążenia.

Sygnatariusze Ruchu Obywatelskiego na Rzecz Powstania i Rozwoju Kompleksowej Ambulatoryjnej
Rehabilitacji Kardiologicznej na Ziemi Krotoszyńskiej
tel. 62-722-68-63; kom. 502-127-227