Galerie

Dodatkowe spotkanie informacyjne dla rolników

Informujemy o dodatkowym spotkaniu z udziałem przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego

poświęconym płatnością bezpośrednim w roku 2015 i dotacjom inwestycyjnym. Spotkanie odbędzie się 21 października (wtorek) o godz. 19.00 w Dąbrowie w salce obok sklepu.