Galerie

Zaproszenie na bezpłatny kurs komputerowy

Urząd Gminy w Rozdrażewie zaprasza na organizowany na terenie gminy przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON bezpłatny kurs komputerowy

realizowany w ramach projektu  „Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski”. Kurs skierowany jest  do osób dorosłych (od 25 do 49 lat z wykształceniem co najwyżej średnim oraz od 50 do 64 lat niezależnie od wykształcenia), uczących się, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub osób pracujących - w tym rolników. Zajęcia odbędą się od połowy listopada 2014r. do kwietnia 2015 roku w pracowni komputerowej Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie. W przypadku większego zainteresowania uruchomiona zostanie druga grupa w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi. Szkolenie obejmuje 120 godzin dydaktycznych, z podziałem na siedem modułów umiejętności: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;  użytkowanie komputerów; przetwarzanie tekstów; arkusze kalkulacyjne; bazy danych; grafika menedżerska i prezentacyjna; przeglądanie stron internetowych i komunikacja, - kończy się egzaminem potwierdzającym zdobyte kompetencje. Uczestnicy otrzymują bezpłatne podręczniki (do każdego modułu jeden podręcznik).
Zgłoszenia przyjmowane są w: Sekretariacie Urzędu Gminy w Rozdrażewie  nr tel. 62 7221305 oraz ZSP w Rozdrażewie 62 7221301.