Galerie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu działek budowlanych  przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz będzie wywieszony w dniach od  29 marca do  19 kwietnia 2010 r.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 lub po numerem tel. 62 722 13 05