Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w najem i dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 8 do 29 stycznia 2015r.  Szczegółowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 10, lub pod  nr tel. 62 722 13 05.