Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 3 do 23 lutego 2015r.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 pokój nr 7
w godz. od 700 do 1430 lub pod nr tel. (62) 722 13 05.