Galerie

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019, Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu wystąpił  do Rady Gminy o dokonanie wyboru ławników

 Szczegółowe informacje o naborze (pobierz)

1/ karta zgłoszenia (pobierz)
2/ informacja z Krajowego Rejestru Karnego (pobierz)
3/ oświadczenie – postępowanie o przestępstwo (pobierz)
4/ oświadczenie – rodzicielstwo (pobierz)
5/ lista osób zgłaszających kandydata (pobierz)
6/ zaświadczenie lekarskie (pobierz)