Galerie

Podpisano umowę na budowę kanalizacji na Osiedlu w Rozdrażewie

W dniu 14 kwietnia 2010 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu w Rozdrażewie z wyłonioną w drodze przetargu firmą „KAN-WOD” z Ostrowa Wlkp. z łączną ceną brutto za 2 etapy inwestycji w kwocie 3.125.798,49 zł.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Realizacja pierwszego etapu (ul. Rzemieślnicza, Polna, św.Katarzyny oraz odcinek ul. Sikorskiego od Polnej do Witosa) zakończy się do końca sierpnia 2010 r. Drugi etap obejmujący pozostałe ulice Osiedla zrealizowany zostanie do 1 września 2011 r.