Galerie

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykona 20 lipca 2015r. bezpłatne badania mammograficzne

dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Mammobus ustawiony zostanie  przy Zespole Szkół Publicznych  w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42. Badania rozpoczną się o godz. 1400.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia.  Rejestracja telefoniczna: pod bezpłatnym numerem 800 160 168  lub (61) 85-57-528 i (61) 85-13-077 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.