Galerie

Termin i porządek obrad VII sesji Rady Gminy

 W dniu 16 lipca 2015r. o godz. 10.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbędzie się VII sesja Rady Gminy.

 

 Porządek obrad obejmuje  m.in.:
1. Przyjęcie protokółów z obrad V i VI  sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmian budżetu gminy na 2015r.,
    2/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad
        usytuowania miejsc  sprzedaży i podawania nap. alk. na terenie gminy,
    3/ wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rozdrażew
        w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z Wyobraźnią,
    4/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego  Policji informacji
        o kandydatach na ławników,
    5/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu osobowego.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.